Các Giống Mèo

 Các giống mèo

A

Mèo Abyssinian
Mèo American Bobtail
Mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ – Mèo Ankara
Mèo Anh Lông Dài – British Longhair
Mèo Anh Lông Ngắn – British Shorhair

B

Mèo Ba Tư – Persian Longhair
Mèo Balinese
Mèo Bengal – American Wirehair
Mèo Birman
Mèo Bombay
Mèo Burmilla

C

Mèo Chartreux
Mèo Chausie
Mèo Cộc Đuôi Nhật Bản – Japanese Bobtail
Mèo Cornish Rex
Mèo Châu Âu Lông Ngắn – European Shorthair

H

Mèo Himalaya – Mèo Himalaya Persian

K

Mèo Khao Manee – Mèo Mắt Kim Cương Khao Mani
Mèo Korat – Meo Malet

L

Mèo LaPerm – Mèo Lông Xoắn
Mèo Lykoi – Mèo Ma Sói Werewolf

M

Mèo Maine Coon – Mèo Mỹ Lông Dài Maine
Mèo Manx – Mèo Không Đuôi Manx
Mèo Mau Ai Cập – Egyptian Mau
Mèo Miến Điện – Mèo Burmese
Mèo Munchkin – Mèo Corgi
Mèo Mỹ Lông Ngắn – Dosmestic Shorthair
Mèo Mỹ Tai Xoắn – American Curl

N

Mèo Nebelung – Mèo Longhair Russian Blue
Mèo Nga Xanh – Mèo Russian Blue

O

Mèo Ocicat
Mèo Oriental Lông Dài – Oriental Longhair
Mèo Oriental Lông Ngắn – Oriental Shorthair

P

Mèo Peterbald – Mèo Không Lông Peterbald
Mèo Pixie-Bob – Mèo Cụt Đuôi Pixie

R

Mèo RagaMuffin
Mèo Ragdoll
Mèo Rừng Na Uy – Norwegian Forest

S

Mèo Savannah
Mèo Selkirk Rex
Mèo Siberia
Mèo Singapura
Mèo Somali
Mèo Sphynx – Mèo Nhân sư không lông

T

Mèo Tất Trắng – Snowshoe
Mèo Thái – Wichien Maat
Mèo Tonkinese
Mèo Toyger

X

Mèo Xiêm – Siamesi

Những điều thú vị về loài mèo

Những lưu ý về chăm sóc và sức khỏe cho mèo

SidebarDMCA.com Protection Status