CHIM

Chim Yến Phụng

Nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, tuổi thọ cân nặng, màu sắc, cách phân biệt trống mái, thức ăn và giá bán chim Yến Phụng

Chim Cu Gáy

Nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, tuổi thọ cân nặng, màu sắc, cách phân biệt trống mái, thức ăn và giá bán chim Cu Gáy

Chim Khướu

Nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, tuổi thọ cân nặng, màu sắc, cách phân biệt trống mái, thức ăn và giá bán chim Khướu

Chim Vẹt

Nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, tuổi thọ cân nặng, màu sắc, cách phân biệt trống mái, thức ăn và giá bán chim Vẹt

Chim Vành Khuyên

Nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, tuổi thọ cân nặng, màu sắc, cách phân biệt trống mái, thức ăn và giá bán chim Vành khuyên

Chim Chào Mào

Nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, tuổi thọ cân nặng, màu sắc, cách phân biệt trống mái, thức ăn và giá bán chim Chào Mào

Chim Họa Mi

Cùng tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, cách nhận biết, phân biệt trống mái, thức ăn và giá bán chim Họa Mi tại Việt Nam 

Chim Chích Chòe

Nguồn gốc, sự phát triển, giọng hót và cách phân biệt chim chích chòe trống mái

Chim Sơn Ca

Nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, tuổi thọ cân nặng, màu sắc, cách phân biệt trống mái, thức ăn và giá bán chim Sơn Ca

SidebarDMCA.com Protection Status