Vẹt

Chim Vẹt

Nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, tuổi thọ cân nặng, màu sắc, cách phân biệt trống mái, thức ăn và giá bán chim Vẹt

SidebarDMCA.com Protection Status