Chó American Staffordshire Terrier

Chó American Staffordshire Terrier

Chó American Staffordshire Terrier cực kỳ dũng cảm và thông minh, đáng tin cậy, chúng sẽ chiến đấu tới cùng dù chết để bảo vệ tài sản và chủ của mình.

SidebarDMCA.com Protection Status