Chó American Bully

Chó American Bully

Chó Bully Mỹ với vẻ hầm hố có phần hơi bị ngầu của chúng thực ra là loại chó rất hiền lành, thân thiện dễ gần, rất biết nghe lời chủ nhân của mình

SidebarDMCA.com Protection Status