Chó Dingo Đông Dương

Chó Dingo Đông Dương

Giống chó Dingo Đông Dương có nguồn gốc xuất xứ từ vùng Tây Bắc, ngoại hình Dingo Đông Dương cân đối, tính cách chó Dingo trung thành.

SidebarDMCA.com Protection Status