Chó Ngao Tây Tạng

Chó Ngao Tây Tạng – Tibetan Mastiff

Chó Ngao Tây Tạng có nguồn gốc từ Tây Tạng, Trung Quốc. Tính cách Ngao Tây Tạng rất dũng cảm và trung thành. Ngoại hình Ngao to lớn, cơ bắp.

SidebarDMCA.com Protection Status