Chó Pit Bull

Chó Pitbull

Chó pitbull với sức khỏe phi thường, sự trung thành, kiên trì và dũng cảm còn được gọi là “chó bảo mẫu” (nanny dog).

SidebarDMCA.com Protection Status