Chó Pit Bull

Chó Pitbull

Chó pitbull với sức khỏe phi thường, sự trung thành, kiên trì và dũng cảm còn được gọi là “chó bảo mẫu” (nanny dog).

Sidebar