Mèo Anh Lông Dài

Mèo Anh lông dài – British Longhair Cat

Mèo Anh lông dài có tính tình ôn hòa, dễ bảo, thích đùa giỡn và khá hiếu động. Chúng có thể tự chơi một mình trong nhiều giờ đồng hồ mà không cần có ‘bạn’.

SidebarDMCA.com Protection Status