Mèo Anh Lông Ngắn

Mèo Anh lông ngắn – British Shorthair Cat

Mèo Anh lông ngắn được yêu thích trên toàn thế giới vì chúng rất hiền lành, thân thiện và giàu tình cảm; nhất là đối với trẻ em và các loại vật nuôi khác.

SidebarDMCA.com Protection Status