Mèo Balinese

Mèo Balinese

Tài liệu về giống mèo Bali này xuất hiện từ sớm vào năm 1871, loài này đã có tên trong CFF vào năm 1928, tuy nhiên nguồn gốc và lịch sử của loài mèo này lại ít được biết đến.

SidebarDMCA.com Protection Status