Mèo Bombay

Mèo Bombay

Mèo bombay là giống mèo được con người lai tạo. Bombay có tính cách dễ gần và trìu mến với trẻ em và cả những vật nuôi khác trong nhà.

SidebarDMCA.com Protection Status