Mèo Burmilla

Mèo Burmilla

Burmilla là giống mèo được lai tạo từ năm 1981 từ một giao phối ngẫu nhiên giữa một con mèo Burmese tìm lilac và con Chinchilla bạc, là hai con mèo của Baroness Miranda. Theo đó một giống mèo mới được tạo ra. Đến năm 1987 thì Burmilla được công nhận là một giống mèo mới.

SidebarDMCA.com Protection Status