Mèo Cornish Rex

Mèo Cornish Rex

Là giống mèo tình cảm, gắn kết với mọi thành viên trong gia đình, Cornish Rex rất thân thiện và cũng dễ chăm sóc. Tuy nhiên, chúng cũng rất tinh nghịch và ham chơi đặc biệt là nếu không được chú ý đến.

SidebarDMCA.com Protection Status