Mèo Japanese Bobtail

Mèo cộc đuôi Nhật Bản

Nói chung mèo cộc đuôi Nhật Bản là giống mèo thông minh và năng động, tính cách cởi mở. Chúng sẵn sàng giao tiếp và chơi các trò chơi tiêu khiển yêu thích đặc biệt là các trò chơi liên quan đến chạy nhảy.

SidebarDMCA.com Protection Status