Mèo lông ngắn châu Âu

Mèo lông ngắn Châu Âu

Mèo lông ngắn Châu Âu hay còn gọi là European Shorthair được coi là mèo nhà khi mà chúng đã được thuần hóa từ hàng ngàn năm trước tại Châu Âu. Có nhiều cuộc tranh luận nổ ra xung quanh nguồn gốc của giống mèo lông ngắn Châu Âu này.

Sidebar



DMCA.com Protection Status