Mèo Manx

Mèo Manx

Nhóm mèo Manx là giống mèo vui tươi và nhẹ nhàng. Chúng tình cảm và định hướng con người, không thích ở một mình trong thời gian dài. Xu hướng của giống mèo này là sống liên kết mạnh mẽ với các thành viên trong gia đình.

SidebarDMCA.com Protection Status