Mèo Mau Ai Cập

Mèo Mau Ai Cập

Mèo Mau rất trung thành với chủ nhân và các thành viên trong gia đình, nhưng nó rất cảnh giác với người lạ. Mau Ai Cập có thể vẫy đuôi hoặc đạp chân để minh họa sự không hài lòng của nó.

SidebarDMCA.com Protection Status