Mèo Pixie-bob

Mèo Pixie Bob

Mèo Pixie bob năng động và có tính xã hội cao. Chúng thân thiện với trẻ em và các vật nuôi khác trong nhà. Với lòng trung thành thường được miêu tả giống với chó, Pixie bob gắn kết với các thành viên trong nhà.

SidebarDMCA.com Protection Status