Lưu trữ bảo vệ chân cún vào mùa đông - WIKI PET

Thêm mô tả sau: Chung chung về cách chăm sóc chó
CHuyên mục hiện tại để trống vì Chăm sóc chó sẽ là Thu mục cha. các bài viết sau sẽ đưa vào đây. và các bài viết là con

Bảo vệ chân chó tốt nhất vào mùa đông

Vào mùa đông, thời tiết khô dễ dẫn đến bàn chân bị khô sừng và nứt nẻ, nên chân cún rất dễ bị thương, bạn nên chú ý bảo vệ bàn chân cho cún vào mùa này.

Sidebar