Lưu trữ bí quyết làm sạch mắt cho chó basset hound - WIKI PET

Cách chăm sóc chó Basset Hound

Basset Hound là giống chó săn nên chúng thích được vui chơi tại những khu vườn rộng rãi hoặc được đi bộ đường dài. Việc này sẽ khiến chúng cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nên chủ nhân của Basset Hound cần chú ý điều này.

Sidebar