Lưu trữ bí quyết nuôi chó sư tử đức leonberger con thông minh - WIKI PET

Cách chăm sóc chó Leonberger

Chó sư tử đức là giống chó khổng lồ, chúng thích được chơi trong sân chơi rộng rãi để có đủ không gian cho chúng chạy nhảy và chơi đùa.

Sidebar