Lưu trữ biểu cảm của Mèo munchkin - WIKI PET

Mèo Munchkin

Munchkin là giống mèo vui tươi, hòa đồng, yêu thích các trò chơi hoạt động đuổi bắt mặc dù đôi chân ngắn của chúng có vẻ trái ngược với điều này.

Sidebar