Lưu trữ bộ lông chó Newfoundland - WIKI PET

Chó Newfoundland

Chó Newfoundland là một giống chó có bản tính rất tuyệt vời, chúng có tính khí rất tình cãm, ôn hòa và nhẹ nhàng, đây là loài chó thông minh.

Sidebar