Lưu trữ bộ lông chó Sa Bì - WIKI PET

Chó Shar Pei

Chó Shar Pei chó nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, ngoại hình chó Shar Pei đặc biệt với lớp da nhăn nheo. Tính cách chó Shar Pei trung thành.

Sidebar