Lưu trữ bộ lông Mèo lông dài Oriental - WIKI PET

Mèo lông dài Oriental

Mèo Oriental lông dài có tính cách thân thiện, thông minh và vui tươi. Chúng luôn tò mò với mọi thứ và thích trèo lên lòng chủ nhân để được vuốt ve.

Sidebar