Lưu trữ bộ lông Mèo Ocicat - WIKI PET

Mèo Ocicat

Ocicat là giống mèo thân thiện, tò mò và năng động. Chúng gắn kết và thân thiết với gia đình, thích được nằm trong lòng chủ nhân để được âu yếm. Chúng không thích ở một mình.

Sidebar