Lưu trữ bộ lông Mèo toyger - WIKI PET

Mèo Toyger

Toyger là giống mèo thông minh, vui tươi và dễ dạy bảo. Chúng cũng sở hữu khả năng săn mồi thượng thặng của loài hổ.

Sidebar