Lưu trữ boss Mèo lông ngắn Oriental có bộ lông đặc biệt - WIKI PET

Mèo lông ngắn Oriental

Giống mèo này là sự lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình. Chúng thân thiện với trẻ em và cả những vật nuôi khác trong nhà. Oriental có mối liên kết chặt chẽ với các thành viên khác của gia đình

Sidebar