Lưu trữ boss Mèo tonkinese có bộ lông đặc biệt - WIKI PET

Mèo Tonkinese

Mèo Tonkinese rất thông minh, sôi nổi và lanh lợi, những con mèo này rất linh hoạt, lém lỉnh và thân thiện, chúng rất hiếu động, khá nghịch ngợm và tò mò.

Sidebar