Lưu trữ boss Mèo toyger có bộ lông đặc biệt - WIKI PET

Mèo Toyger

Toyger là giống mèo thông minh, vui tươi và dễ dạy bảo. Chúng cũng sở hữu khả năng săn mồi thượng thặng của loài hổ.

Sidebar