Lưu trữ bột cyanua - WIKI PET

Thêm mô tả sau: Chung chung về cách chăm sóc chó
CHuyên mục hiện tại để trống vì Chăm sóc chó sẽ là Thu mục cha. các bài viết sau sẽ đưa vào đây. và các bài viết là con

Làm gì khi chó ăn phải bả?

Chó bị ăn phải bả bạn cần bình tĩnh và sơ cứu tạm thời để kích thích nôn cho chó bằng nước sau đó đưa chó đến cơ sở thú ý để rửa dạ dày

Sidebar