Lưu trữ các bệnh thường gặp ở Meo nga xanh russian blue - WIKI PET

Mèo Nga xanh Russian Blue

Mèo Nga xanh khi đã chấp nhận bạn là chủ nhân, nó sẽ rất tình cảm và ngọt ngào. Luôn thích được nhận sự âu yếm từ bạn. Chúng cũng là giống mèo vui tươi và hòa thuận với trẻ nhỏ.

Sidebar