Lưu trữ các giống Mèo singapura - WIKI PET

Mèo Singapura

Mèo Singapura rất nhanh nhẹn và hoạt bát trong tắt cả mọi hoạt động. Chúng luôn luôn vui vẻ và thân thiện, sống tình cảm với mọi người.

Sidebar