Lưu trữ cách chăm sóc Chó săn chân lùn - WIKI PET

Chó Basset Hound

Chó Basset Hound có nguồn gốc xuất xứ từ Anh, Pháp. Chó Basset Hound có ngoại hình thấp, chân ngắn. Tính cách chó Basset Hound thân thiện.

Sidebar