Lưu trữ cách chữa bệnh cho Mèo Himalaya bị ốm - WIKI PET

Mèo Himalaya

Mèo Himalaya lông dài này đáng yêu và trìu mến. Chúng không phải là giống mèo ưa hoạt động tích cực và thích vuốt ve và nằm trên đùi của chủ nhân hơn.

Sidebar