Lưu trữ chó Cavalier - WIKI PET

Chó Cavalier King Charles

Chó Cavalier King Charles xuất xứ từ nước Anh, ngoại hình nhỏ nhắn lông dài, tính cách chó Cavalier thông minh, nghe lời.

Sidebar