Lưu trữ Chó chăn cừu Kelpie Úc bao nhiêu tiền - WIKI PET

Chó chăn cừu Kelpie Úc

Chó chăn cừu Kelpie Úc (Australian Kelpie) là một giống chó chăn cừu có nguồn gốc từ nước Úc. Đây là một giống chó lao động hăng say và hiệu quả trong công việc chăn gia súc.

Sidebar