Lưu trữ chó cocker spaniel anh - WIKI PET

Chó Cocker Spaniel Anh

Giống chó Cocker Spaniel có tính cách rất hiền lành và tình cảm, chúng rất thân thiện với mọi thành viên trong gia đình, thích hợp để làm bạn cùng trẻ em

Sidebar