Lưu trữ chó Dobie - WIKI PET

Chó Doberman

Chó Dobermann là một giống chó rất hiếu chiến và hung dữ, chúng luôn sẵn sàng tấn công mục tiêu một cách nhanh chóng. Chúng rất gan lì và không biết sợ hãi.

Sidebar