Lưu trữ chó khổng lồ - WIKI PET

Chó St. Bernard

Chó St Bernard có nguồn gốc từ vùng núi Alpes, giữa Ý và Thụy Sĩ. Ngoại hình chó St Bernard to và chắc nịch, tính cách chó St Bernard ôn hòa.

Chó Great Dane

Chó Great Dane có tính cách của chúng thì cực kỳ nhẹ nhàng tình cảm. Chúng thân thiện với mọi người trong gia đình đặc biệt là trẻ con.

Sidebar