Lưu trữ chó lông xoáy - WIKI PET

Chó Phú Quốc

Chó Phú Quốc có nguồn gốc xuất xứ từ Phú Quốc, Việt Nam. Ngoại hình đặc trưng có lông xoáy ở lưng. Tính cách bền bỉ, cảnh giác, thông minh

Sidebar