Lưu trữ chó mặt xệ - WIKI PET

Chó Pug

Chó Pug có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngoại hình chó Pug đặc trưng với mặt xệ, tính cách chó Pug vui tươi và ham chơi.

Chó French Bulldog – Bull Pháp

Chó French Bulldog hay Bull Pháp có nguồn gốc từ Pháp, có ngoại hình nhỏ nhắn và hài hước, tính cách french bulldog thân thiện vui tươi.

Sidebar