Lưu trữ chó mông - WIKI PET

Chó Mông Cộc

Chó Mông cộc Là một loài chó tuyệt đối trung thành với chủ nhân nhưng dè dặt với người lạ, nhanh nhẹn, tinh khôn. Là một loài chó có trí nhớ rất tốt.

Sidebar