Lưu trữ chó pitbull - WIKI PET

Chó American Staffordshire Terrier

Chó American Staffordshire Terrier cực kỳ dũng cảm và thông minh, đáng tin cậy, chúng sẽ chiến đấu tới cùng dù chết để bảo vệ tài sản và chủ của mình.

Chó Pitbull

Chó pitbull với sức khỏe phi thường, sự trung thành, kiên trì và dũng cảm còn được gọi là “chó bảo mẫu” (nanny dog).

Sidebar