Lưu trữ chó săn anh - WIKI PET

Chó Pointer

Chó Pointer có nguồn gốc xuất xứ từ nước Anh, ngoại hình chó Pointer cao lớn, tính cách chó Pointer khá trầm tĩnh và hiền lành.

Chó Jack Russell Terrier

Chó Jack Russell Terrie có bản tính rất hiếu động, vui vẻ và tình cảm, chúng rất thân thiện trong việc thể hiện tình cảm với những người thân thuộc của mình

Sidebar