Lưu trữ chó Săn Vịt trông như thế nào - WIKI PET

Chó Poodle

Chó Poodle có nguồn gốc từ Trung Á, ngoại hình chó Poodle nổi bật với bộ lông xoăn, tính cách chó Poodle vui tươi và ưa chạy nhảy.

Sidebar