Lưu trữ chó sư tử đức - WIKI PET

Chó Leonberger

Chó Leonberger có nguồn gốc xuất xứ từ nước Đức, ngoại hình chó Leonberger cơ bắp chắc khỏe nhưng tính cách chó Leonberger lại rất hiền.

Sidebar