Lưu trữ chó tai bướm - WIKI PET

Chó Papillon – Chó Bướm

Chó bướm thân thiện, thông minh và rất thích các hoạt động ngoài trời. Chúng rất thích vui chơi và đùa nghịch nhưng cũng luôn tỏ ra kiên nhẫn, bình tĩnh.

Sidebar