Lưu trữ đặc điểm chó border collie - WIKI PET

Chó Border Collie

Border Collie là giống chó được đánh giá là thông minh nhất thế giới. Chúng có thể nhận thức được môi trường xung quanh, có thể được đào tạo ở mức độ khó.

Chó chăn cừu Kelpie Úc

Chó chăn cừu Kelpie Úc (Australian Kelpie) là một giống chó chăn cừu có nguồn gốc từ nước Úc. Đây là một giống chó lao động hăng say và hiệu quả trong công việc chăn gia súc.

Sidebar